منوی اصلی

دسته بندی مطالب

آرشیو

لینک دوستان

پیوندها


آمار سایت

بازدید کننده گرامی به سایت سرگرمی آوا فان خوش آمدید

آوا فان - استخاره آنلاین
قرآن

استخاره برای خود شرایطی دارد . در زندگی هر یك از ما گاهی بر سر دو راهی قرار می گیریم و بعد از مشورت با دیگرانم و زدن تمامی درها اگر نتوانستیم راه خودمان را انتخاب كنیم به استخاره روی می اوریم و از خداوند طلب خیر میكنیم .پس استخاره زمانی است كه فرد تمامی درها را زده باشد و به نتیجه ای نرسیده باشد

                       
                   
با توجه و توکل و وضو ابتدا چهارده صلوات بفرستید

روی یکی از خانه های جدول کلیک کنید نتیجه را در زیر جدول مشاهده کنید

    
ویلایلیفلفواوحی
خیییصتلصسرهسهلس
هلفجحفخاتذایمصی
یلعالهنوهریجلمذ
ظلذاملارهلاهترف
مالملاوایرداامل
بدهعبمترنشهذسار
اایاوایلصلدترمل
رصوحومتطاودازان
ولمعقبنلفووراهو
اععصباقوتلزتوهل
باریوولعصتلکاال
ونبهاهللاسقرسحا
سدمررخرسحروضویی
واسولرربررننرهت