تبلیغات
جواب تست هوش شماره 1


جواب تست هوش شماره 1

جواب صحیح گزینه ( 4 ) است .

توضیحات :

حرارت آهن را انبساط میدهد و شادی چهره را .

منبع : www.avafun.mihanblog.com