تبلیغات
سرگرمی - جواب تست هوش شماره 10

جواب تست هوش شماره 10

 

جواب صحیح گزینه (3) – 50 ریال است .

 

توضیحات و راه حل تست هوش شماره 10:

 

50=3÷150=2÷300=170+130

 

لینک سئوال :  http://avafun.mihanblog.com/post/100