تبلیغات

جواب مسابقه تست هوش جایزه دار

 

جواب صحیح : مرد با عروس خود راه میرفته .

 

لینک سئوال :  http://avafun.mihanblog.com/post/150

سرگرمی - جواب مسابقه تست هوش