تبلیغات
سرگرمی – جواب تست هوش شماره 15  

جواب تست هوش شماره 15

 

جواب صحیح : گزینه (1) است .

 

توضیحات و راه حل : از چپ به راست به اضافه 3 ، منهای 1 شده است .

 

لینک سئوال :  http://avafun.mihanblog.com/post/182