تبلیغات
جواب تست هوش شماره3

جواب تست هوش شماره 3


جواب صحیح گزینه ( 1 ) است .

توضیحات و راه حل تست هوش شماره 3:

موج ساحل را و نسیم گل را می نوازد ، هردو شاعرانه هستند .


منبع : www.avafun.mihanblog.com