تبلیغات
پاسخ تست هوش شماره 4 آوا فان

جواب تست هوش شماره 4

جواب صحیح گزینه ( 2 ) است .

توضیحات و راه حل تست هوش شماره 4:

فقط به تکرار رمزها و عددها و موقعیت آنها توجه کنید .

منبع : www.avafun.mihanblog.com