تبلیغات
جواب تست هوش شماره 6

جواب تست هوش شماره 6


جواب صحیح گزینه ( 4 ) ، یعنی نیم کره است .

توضیحات و راه حل تست هوش شماره 6:

با کمی دقت در سئوال به جواب صحیح خواهید رسید.

منبع : www.avafun.mihanblog.com