تبلیغات
آوا فان - تمام ضرب المثلها با حرف گ – همراه با معنی

منوی اصلی

دسته بندی مطالب

آرشیو

لینک دوستان

پیوندها


آمار سایت

بازدید کننده گرامی به سایت سرگرمی آوا فان خوش آمدید

تمام ضرب المثل ها ، همراه با معنی

ضرب
المثل

گاهی به ادا گاهی به اصول، گاهی به خدا گاهی به رسول

کسی که بی عقیده است و بنا بر مصلحت رنگ عوض می کند و خود را با تغییر موقعیت و با هر عقیده ای هماهنگ و همسو می کند

 

گاو بندی

همدستی و تبانی دو نفر برای کلاه گذاشتن سر طرف مقابل.

 

گاو پیشانی سفید

کسی که همه و در هر کجا او را می شناسند و معروف است

 

گاو نُه من شیرده

خوبی و خدمت کردن اما در آخر با یک کار یا حرف آزار دهنده زحمت خود را پایمال کردن و از بین بردن.

 

گاوش زائید

گرفتاری و بدبختی یا ضرری برایش پیش آمد

 

گدا به گدا رحمت به خدا

کمک و دستگیری یا راهنمایی فقیری به مستحقتر از خود، پناه بردن بی نوا به بی نوای دیگر.

 

گذر پوست به دباغخانه می افتد

به کسی می گویند که به دیگری بدی کرده، اما بالاخره روزی با آن شخص سر و کار پیدا می کند و احتیاجش به او می افتد.

 

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم

با صبر و حوصله کم کم کارها درست می شود، به طوری که حتی می توان از غوره ترش حلوای شیرین به دست آورد.

 

گربه دستش به گوشت نمی رسه می گه بو می ده

کسی که از بدشت آوردن یا انجام خواسته و موقعیت مورد نظرش محروم و ناامید شده روی آن چیز عیب می گذارد و اینطور خود یا دیگران را قانع می کند که مناعت طبع دارد.

 

گربه را باید دم حجله کشت

همان اول کار باید از طرف زهر چشم گرفت تا حساب کار خودش را بکند.

 

گربه رقصاندن

بازی در آوردن، کسی را سر دواندن و بازی دادن.

 

گربه شور

تمیز و درست و حسابی نشستن، شستشوی سرسری و ناقص (مثل گربه که خود را فقط در آب می غلتاند)

 

گردنم از مو باریکتر

در مقابل حرف حق و سخن به جا تسلیم هستم و آن را می پذیرم.

 

گرسنگی نکشیدی عاشقی یادت بره

فقیر و درمانده ای که از کمترین امکانات و حتی رفع احتیاجات خود محروم است، دیگر نمی تواند به عشق و عاشقی فکر کند.

 

گرگ باران دیده

اشاره به شخص بسیار با تجربه.

 

گرگ در لباس میش

ظاهری فریبنده و مظلوم نمایانه برای آسیب رساندن و نابودی.

 

گرم گرفتن

تحویل گرفتن کسی و با او خوش و بش کردن و صمیمی شدن.

 

گل از گلش شکفت

خوشحال و خندان شد (اشاره به غنچه که بر اثر نسیم صبحگاهی شکفته شده و تبدیل به گل می شود)

 

گل بود به سبزه نیز آراسته شد

در ظاهر یعنی: خوب بود خوبتر هم شد، اما غالباً برعکس و به طعنه در مورد زیادتر شدن عیب کار گفته می شود یعنی: خیلی کم عیب و مشکل داشت یکی دیگر هم اضافه شد.

 

گل بی عیب خداست

همه انسان ها عیب و نقطه ضعف دارند، فقط خدا از هر گونه عیب و نقص مبراست.

 

گل پشت و رو ندارد

به کسی کی گویند که به ناچار پشت بر شخص یا جمعی کرده و معذرت می خواهد.

 

گل گفتن و گل شنیدن

رد و بدل شدن حرف های خوب و زیبا و صمیمانه بین دو نفر.

 

گل گفتی اما شل گفتی

توی ذوق زدن کسی که اظهار نظر بی ارزش و نه چندان درست و حسابی بکند.

 

گله دست گرگ افتاده

عده ای که گیر حاکم و سرپرست حریص و بی رحم افتاده باشند.

 

گلیم خود را از آب بیرون کشیدن

از پس کارهای هرچند سخت خود برآمدن و برای رفع مشکلات، درمانده و محتاج کسی نشدن

 

گنجشک را رنگ می کنه جای قناری می فروشه

آدم نادرست و متقلّب و فریبکار

 

گندم نمای جو فروش

کاسب متقلب که جنس مرغوبی را نشان داده اما موقع تحویل، نامرغوب آنها را تحویل دهد

 

گنه کرد در بلخ آهنگری/به شوشتر زدند گردن مسگری

هنگامی که تاوان گناه و خطای کسی را دیگری پس بدهد

 

گورم کجا بود که کفنم باشه

بی چیز و فقیر و تهیدست

 

گوز را به شقیقه زدن

دو چیز و دو موضوع بی ربط را به هم مربوط ساختن

 

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست/آنچه البته به جایی نرسد فریاد است

کسی که نسبت به درخواست ها و نصایح دیگران بی توجه و بی اعتناست و یا عمداً نمی خواهد آنها را بشنود و بپذیرد، بنابراین با زور و داد و فریاد هم نمی توان به او فهماند

 

گوش به زنگ

آماده و منتظر شنیدن خبری یا وقوع امری بودن

 

گوش خواباندن

منتظر فرصت شدن

 

گوش شیطان کر، چشم شیطان کور

هنگامی که بخواهند از روبراه شدن وضعیتی خبر بدهند می گویند

 

گوشش بدهکار نیست

به نصایح، ایرادها و خواسته های دیگران گوش نمی دهد و توجهی ندارد، نسبت به اوضاع و احوال پیرامونش بی تفاوت و بی خیال است

 

گیرم که پدر تو بود فاضل/از فضل پدر تو را چه حاصل؟

ارزش و اعتبار هر فرد به علم و هنر و سرمایه وجودی خود اوست نه به فضایل پدر یا اصل و نسبش

 

گیوه را ور کشیدن

آماده شدن و راه افتادن برای اقدام و دست زدن به کاری

سرگرمی,  ضرب المثل , ضرب المثل فارسی , معنی ضرب المثلها , سرگرمی ضرب المثل , ضرب المثل شیرین,  مفهوم ضرب المثل ها , ضرب المثلهای جدید , ضرب المثلهای گ , ضرب المثل ایرانی, سرگرمی جدید, سرگرمی عمومی , بازی با ضرب المثل ها , ضرب المثل روز  , سرگرمی,  ضرب المثل , ضرب المثل فارسی , معنی ضرب المثلها , مفهوم ضرب المثل ها , ضرب المثلهای جدید , ضرب المثل ایرانیپست های مرتبط :
تمام ضرب المثلها با حرف ک – همراه با معنی
تمام ضرب المثلها با حرف ق – همراه با معنی
تمام ضرب المثلها با حرف ف – همراه با معنی