منوی اصلی

دسته بندی مطالب

آرشیو

لینک دوستان

پیوندها


آمار سایت

بازدید کننده گرامی به سایت سرگرمی آوا فان خوش آمدید

تست شخصیت شناسی – تست روانشناسی


با کدوم تصویر بیشتر ارتباط برقرار میکنید؟

یکی از تصاویر را انتخاب کرده و منتظر جواب که در ادامه برایتان قرار می گیرد باشید :


تست
شخصیت شناسیپاسخ تست شخصیت

1- شما بخشنده و سخاوتمند هستید. شما برای همیشه برای پیشرفت خود تلاش می کنید. شما ایده آل هایی بسیار بالاتر از حد افراد عادی دارید. برخی افراد ممکن است تصور کنند ارتباط با شما دشوار است اما برای شما بسیار آسان نیست که کسی باشید که هستید. شما بسیار تلاش می کنید و خودخواه نیستید. شما کار و تلاش می کنید چون پیشرفت برایتان مهم است. شما توانایی فوق العاده ای در دوست داشتن و عشق ورزیدن به دیگران دارید تا زمانی که آنها دل شما را نشکنند. اما حتی پس از اینکه آنها با شما چنین کنند، شما هنوز در دل دوستشان خواهید داشت. افراد کمی هستند که آن چنان که شایسته شماست، از شما بابت کارهایی که برایشان انجام داده اید، تشک می کنند.

 2- شما بامزه، راستگو و رو راست هستید. شما بسیار مسئولیت پذیر هستید. شما وجدان کاری دارید و مسئولیت های مرتبط و متعددی را می پذیرید. شما شخص بسیار خوبی هستید و دیگران به راحتی به شما اعتماد می کنند. شما شوخ هستید و باطنی درخشان دارید. به سرعت فکر می کنید و همیشه ماجرا و داستانی دارید که برای دیگران تعریف کنید.

3- شما بسیار باهوش و متفکر هستید. افکار و ایده های مهمی دارید. شما دوست دارید که به تنهایی راجع به ایده ها و تئوری هایتان فکر کنید. شما خویشتن گرا هستید اما دوست دارید با افرادی باشید که فکر کردن و یاد گرفتن توجه دارند. شما بیشتر اوقات را با تفکر در مورد اخلاقیات سپری می کنید. شما سعی می کنید چیزی که درست است انجام دهید حتی اگر اکثریت جامعه با آن مخالف باشند.

4- شما شخصیتی فلسفی، با گیرایی بالا دارید. شما فردی خاص هستید که کسی همانند شما به راحتی پیدا نمی شود. دیگران حتی ذره ای هم به شما شباهت ندارند. خیلی از اوقات دیگران در مورد شما اشتباه قضاوت می کنند و یا برداشت نادرستی از گفتار و اعمال شما دارند و این شما را آزار می دهد. شما به حریم شخصی احتیاج دارید. خلاقیت درون شما باید شکوفا شود و رشد کند و برای این کار شما به نیاز دارید که سایرین به آن احترام بگذارند. شما به راحتی می توانید روی تاریک و روی روشن زندگی را به وضوح بببینید. شما فردی بسیار احساساتی هستید.

5- شما فردی مسئول هستید و همین طور مسئولیت پذیر است. شما بسیار مستقل و متکی به خود هستید و به خوبی میدانید که چطور برای خود و کسانی که دوستشان دارید قوی و با استقامت پیش بروید. شعار شخصی تان در زندگی این است که " من آن را به روش خودم انجام خواهم داد." شما دقیقا می دانید که چه می خواهید و از اینکه به دنبال رویاهایتان بروید، ترسی ندارید. تنها چیزی که شما از دیگران می خواهید، صداقت است. شما به اندازه کافی شجاع هستید تا حقیقت را بپذیرید.

6- ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺩﯼ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺍﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯾﺪ . ﻇﺎﻫﺮ ﻭ ﺑﺎﻃﻦ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﻨﺰﻝ ﺗﺎﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻬﻢ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﺍﺳﺖ . ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ- ﻣﺨﺮﺏ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﮔﺮﺩﯾﺪ. ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﻭ ﺭﯾﻠﮑﺲ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ . ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺎﻓﯽ ﺻﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻭﺍﻗﻌﺎ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟


7- ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺮﻑ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ
ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﺗﺮ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ؟ ﮔﺮﭼﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻨﺎﻭﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺩﺭ، ﭘﺪﺭ، ﻫﻤﺴﺮ، ﻣﻌﻠﻢ، ﻣﺪﯾﺮ ﻭ ... ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎﺳﺖ . ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻄﻮﺭﯼ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ، ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻭ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺍﺳﺖ .

8- ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎﻣﺰﻩ ﻭ ﺷﺎﺩﺗﺎﻥ، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺟﻮﺍﻥ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ. ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺨﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﻗﺪﺭﯼ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺩﺍﺭﯾﺪ. ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ. ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﻄﻮﺭ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ. ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﺘﺎﻥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮑﺸﺎﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﮑﻨﯿﺪ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

9- ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰﯼ ﺣﻼﻝ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺗﺎﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﺩﻩﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺧﺸﻨﻮﺩ ﻭ ﺭﺍﺿﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ، ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺍﻗﻮﺍﻡ، ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻥ ﻭ ... ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻭ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﻭ ﺧﺎﺹ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

10- ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺩﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺎﺋﻠﯿﺪ . ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ( ﻓﺎﯾﺪﻩ ‏) ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺻﻼ ﻧﺪﺍﺷﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻤﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻥ ﮐﺘﺎﺏ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، ﻫﻨﺮ ﻭ ... ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ . ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺘﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻭ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ. ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺧﻮﺩ ‏( ﺣﻘﯿﻘﯽ ‏) ﺟﺮﻡ ﯾﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﯿﺴﺖ.

سرگرمی , روانشناسی , شخصیت شناسی , تست سنجش احساس , تست میزان ارتباط , سنجش میزان شخصیت  , روانشناسی ارتباط تصویری  , تست روانشناسی , شخصیت شناسی از روی تصویر , روانشناسی از روی عکس , آزمون خودشناسی, تست ارتباط شخصیت , سلامت عاطفی , تست سلامت عاطفی , Test to measure emotion, تست شخصیت شناسی , خود شناسی , تست خود شناسی , آزمون خود شناسی , پرسشنامه روانشناسی , پرسشنامه شخصیت شناسی , پرسشنامه تست خود شناسی, تست , شخصیت , ارتباط, آزمون شخصیت شناسی, آزمون روانشناسیپست های مرتبط :
تست شخصیت شناسی – انتخاب بوی دلخواه شما
متولدین هر ماه در چه سنی ازدواج می کنند؟
تست شخصیت شناسی : رفتار واقعی یا نمایشی
چگونه کسی که دوست داریم را به زندگی خود جذب کنیم
تست شخصیت شناسی - نیمه گمشده تان را پیدا کنید
تست شخصیت شناسی : توانمندی
تست شخصیت شناسی ، نوع نگاه
تست سنجش راستگویی
احساسی هستید یا منطقی ؟