تبلیغات
آوا فان - مطالب تعبیر خواب آنلاین

منوی اصلی

دسته بندی مطالب

آرشیو

لینک دوستان

پیوندها


آمار سایت

بازدید کننده گرامی به سایت سرگرمی آوا فان خوش آمدید

تعبیر خواب :

اگر شما درباره ی چیز خاصی خواب می‌بینید، الزاماً همیشه آن چیزی نیست که در تصویر می‌بینید. خوابها با زبانی بسیار سمبلیک با آدمی سخن می‌گویند. از طریق آوا فان میتوانید خواب خود را تعبیر نمایید.

لازم به ذکر است تعبیر خواب آوا فان برگرفته از تعبیر خواب معبران مختلف می باشد ولی بیان تعبیر خواب معبران مختلف دلیل بر رد یا قبول صحبتهای آنها نمیباشد .

آیا تعبیر خواب صحت دارد؟

تعبیر خواب صحت دارد و قرآن و حدیث از آن خبر داده است. البته همه کس نمی تواند تعبیر خواب کنند و نیز همه ی‌ خواب ها تعبیر ندارند.

قرآن کریم می فرماید : عزیز مصر خوابی دید و از معبّران خواست آن را تعبیر کنند، ولی آنان از تعبیر این خواب عاجز شده و نتوانستند، لیکن حضرت یوسف خواب را تعبیر فرمود و در آینده، تعبیر او به حقیقت پیوست.

خواب هایی تعبیر دارند که بر اثر مرض یا گرفتاری ها و تخیلات روزانه و ... نباشد، یعنی بعضی از خوابها، آشفته است و تعبیر خاصی ندارد، مثلاً بسیاری از خواب ها مربوط به کارها یا تفکراتی است که انسان در روز یا روزهای گذشته داشته است.

برای مشاهده تعبیر خواب خود بر روی حرف اول کلمه ای که خواب دیده اید کلیک کنید . مثلاً اگر خواب ماهی دیده اید بر روی حرف « م » کلیک کنید . همجنین برای تفسیر خوابها و جدول زمان بندی شده ساعت و روز و ماه های شمسی و میلادی  و  دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت خود به ادامه مطلب بروید: 


ادامه مطلب


پست های مرتبط :
تعبیر خواب آنلاین


سرگرمیتعبیر خواب آنلاین حرف « ی »

 

یادداشت

1ـ اگر خواب ببینید چیزی یادداشت می كنید ، علامت آن است كه درگیر كار بیهوده ای خواهید شد كه تنها نگرانی و اضطراب برایتان به ارمغان می آورد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران چیزی یادداشت می كنند ، نشانة آن است كه فردی از شما در خواست كمك می كند و شما را با درخواست خود نگران می سازد .

3ـ اگر خواب ببینید یادداشت خود را گم كرده اید ، علامت آن است كه در تجارت زیان ناچیزی خواهید دید .

4ـ اگر در خواب یادداشتی پیدا كنید ، نشانة‌ آن است كه با قبول كردن وظیفه ای جدیدی ، به دیگران سود خواهید رساند .

یاقوت

1ـ دیدن یاقوت در خواب ، علامت آن است كه در امور كار و تجارت و همین طور در امور عاشقانه اقبال می آورید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند یاقوت خود را گم كرده است ، علامت آن است كه نامزدش نسبت به او بی تفاوت می گردد .

یاقوت كبود

دیدن یاقوت كبود در خواب ، علامت آن است كه به ثروتی دست خواهید یافت . تعبیر این خواب برای زنان ، علامت آن است كه عاقلانه مردی را برای زندگی انتخاب خواهند كرد .

یتیم

1ـ همدردی با یتیمان در خواب ، نشانة آن است كه برای كمك و یاری رساندن به دیگران از لذتهای زندگی چشم پوشی می كنید .

2ـ اگر خواب ببینید با یتیمی قوم و خویش هستید ، نشانة آن است كه با پذیرش وظایفی جدید از نزدیكان خود دور خواهید شد و همچنین او از دوستی كه به علاقه ای ویژه دارید .


ادامه مطلب


پست های مرتبط :
تعبیر خوابهایی که با حرف ه شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف «و» شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف «ن» شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف م شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ل شروع میشوند


سرگرمیتعبیر خواب آنلاین حرف « ه »

 

هتل

1ـ اگر خواب ببینید در هتل به سر می برید ، علامت آن است كه در زندگی ثروتمند خواهید شد و با آسودگی به سر خواهید برد .

2ـ اگر در خواب زنان را در هتل ملاقات كنید ، نشانة آن است كه آزاد و بی قید و بند زندگی خواهید كرد

3ـ اگر در خواب هتل مجللی ببینید ، نشانة آن است كه به ثروت و آسایش دست خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید صاحب هتلی هستید ، علامت آن است كه معادل ثروتی كه اكنون دارید ، پول نقد به دست خواهید آورد .

5ـ اگر خواب ببینید در هتلی كار می كنید ، علامت آن است كه به كاری پرسودتر از كار فعلی خود دست می یابید .

6ـ اگرخواب ببینید برای سكونت به دنبال هتلی می گردید ، نشانة آن است كه به شادمانی و ثروت دست خواهید یافت .

هدیه تولد

1ـ دریافت هدایای مربوط به جشن تولد در خواب ، نشانة استعدادهای هنری است .

2ـ دادن هدیه تولد در خواب به دیگران ، نشانة برخورداری از احترامات ناچیز است .


ادامه مطلب


پست های مرتبط :
تعبیر خوابهایی که با حرف «و» شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف «ن» شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف م شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ل شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف گ شروع میشوند


سرگرمیتعبیر خواب آنلاین حرف «و»

 

واكسن

1ـ اگر خواب ببینید كسی به شما واكسن تزریق می كند ، نشانة آن است كه فریفتة زیبایی زنی خواهید شد كه به احساسات عاشقانة شما پاسخ منفی خواهد داد .

2ـ اگر خواب ببینید به دیگران واكسن تزریق می كنید ، نشانة آن است كه تلاش شما برای به ثمر رساندن كاری به شكست می انجامد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند كسی به پای او واكسن تزریق می كند ، نشانة آن است كه در اثر خیانت به كسی ، روسیاه خواهد شد .

واگن

1ـ دیدن واگن در خواب ، نشانة آن است كه ازدواجی ناموفق خواهید داشت . و مشكلات شما را از پا در خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید واگنی را به پایین می رانید ، نشانة آن است كه پیش آمدهایی تلخ باعث می گردد ، پریشان و مضطرب شوید .

3ـ اگر خواب ببینید واگنی را به بالای تپه می رانید ، نشانة آن است كه در كسب ثروت و مادیات پیروز خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید واگنی را با بار سنگین به جلو می رانید ، نشانة آن است كه وظایف اخلاقی خود را به درستی انجام خواهید داد .

5ـ اگر خواب ببینید واگنی را به داخل آبی گل آلود می رانید ، نشانة آن است كه در گرداب دلهره و هراس خواهید افتاد .

6ـ دیدن واگنی سرپوشیده در خواب ، نشانة آن است كه خیانتی اسرارآمیز در حق شما می شود . خیانتی كه باعث باز ماندن شما در زندگی خواهد شد .

7ـ اگر دختری خواب ببیند واگنی را از كنار دره ای خطرناك به جلو می راند ، نشانة آن است كه درگیر كارهای غیرقانونی خواهد شد ،آوا فان.میهن بلاگ.کام- و همواره با ترس و وحشت زندگی خواهد كرد ، زیرا احتمال می دهد كه روزی كسی از كارهای او سر در آورد .

8ـ اگر دختری خواب ببیند واگنی را از روی آبی زلال و كم عمق عبور می دهد ، نشانة‌ آن است كه بی آنكه با مشكلی روبرو شود ، از حادثه جویی لذت خواهد برد .


ادامه مطلب


پست های مرتبط :
تعبیر خوابهایی که با حرف «ن» شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف م شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ل شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف گ شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ک شروع میشوند


سرگرمیتعبیر خواب آنلاین حرف «ن»

 

ناخن

1ـ دیدن ناخن در خواب ، نشانة زحمت بسیار و دستمزد اندك است .

2ـ سوهان كشیدن و تمیز كردن ناخنها در خواب ، نشانة آن است كه به كار افتخارآفرینی دست خواهید زد .

3ـ دیدن ناخنهای شكسته در خواب ، نشانة بیمار شدن و شكست خوردن در حرفة خود است .

نارگیل

1ـ دیدن نارگیل در خواب ، اخطار به شماست ، چرا كه دشمنان در لباس دوستان قصد تجاوز به حقوق شما را در سر می پرورند .

2ـ دیدن درختان خشك نارگیل ، علامت زیان و نومیدی است و شنیدن خبر مرگ یكی از نزدیكان .

ناشنوا

1ـ اگر در خواب احساس كنید با فرد ناشنوایی گفتگو می كنید ، علامت آن است كه تغییراتی در زندگی شما رخ می دهد و مقامی بالاتر به شما پیشنهاد خواهد شد .

2ـ اگر در خواب احساس كنید صدایی نمی شنوید ، نشانة آن است كه ناعادلانه مورد آزار و اذیت قرار خواهید گرفت .

نامزد

1ـ اگر خواب ببینید نامزدتان خوش برخورد و خوش اندام است ، نشانة آن است كه با زنی ازدواج می كنید كه موجب سربلندی شما خواهد شد . اما اگر خواب ببینید نامزدتان بداخلاق و زشت است ، علامت آن است كه بعد از پیمان ازدواج از انتخاب خود پشیمان می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید نامزدتان چون جسدی بی حركت است ، علامت آن است كه مدت مدیدی در تردید و بداقبالی به سر خواهید برد .


ادامه مطلب


پست های مرتبط :
تعبیر خوابهایی که با حرف م شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ل شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف گ شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ک شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ق شروع میشوند


سرگرمیتعبیر خواب آنلاین حرف «م»

 

مادر

1ـ اگر خواب ببینید مادرتان در خانه مشغول كاری است ، نشانه آن است كه به هر كاری دست بزنید نتیجه ای مساعد خواهید گرفت .

2ـ اگر خواب ببینید با مادر خود گفتگو می كنید ، نشانة آن است كه در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد .

3ـ اگر زنی خواب مادر خود را ببیند ، نشانة آن است كه در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببینید مادرتان بیش از اندازه لاغر شده است ، نشانة آن است كه بزودی از خبر مرگ كسی اندوهگین خواهید شد .

5ـ اگر خواب ببینید مادرتان شما را صدا می كند ، علامت آن است كه در زندگی راه نادرستی را دنبال می كنید.

6ـ اگر خواب ببینید مادرتان از درد گریه می كند ، علامت آن است كه مادرتان به بیماری دچار خواهد شد .

مادر شوهر

1ـ اگر مادر شوهر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است كه بعد از ناسازگاریها و اختلافات بسیار ، صلح و صفا میان افراد حكمفرما خواهد شد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند با مادر شوهر خود جر و بحث می كند ، نشانة آن است كه مردم سنگدل او را آزار خواهند داد .

محراب

 اگر در خواب ببینید كه در محراب نشسته اید ، نشانة نومیدی و تغییر شغل است .

مادیان

اگر خواب ببینید مادیان ها در مراتع مشغول چرا هستند ، علامت آن است كه در حرفة خود موفقیت به دست می آورید . و دوستانی مأنوس خواهید یافت . اما اگر خواب ببینید مادیانها در مرتع خشك و لم یزرعی پرسه می زنند ، علامت آن است كه به تنگدستی دچار خواهید شد . اما با این وجود دوستانی صمیمی در كنار خود خواهید داشت .

مار

1ـ اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند ، نشانة آن است كه از بدخواهی و شرارت كسی عذاب خواهد كشید .

2ـ دیدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .

3ـ اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، نشانة آن است كه از كشمكش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .

4ـ كشتن مار در خواب ، نشانة آن است كه از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید كرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانة آن است كه از بیماری كه گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می كوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .

6ـ اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند ، نشانة آن است كه تسلیم كارهای ناپسند خواهید شد

7ـ اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از كنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر كه نزدیكتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینكه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانة آن است كه با نافرمانی و بی قیدی شما كارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود و كنار گذاشتن كاهلی اوضاع بهبود می یابد .

8ـ اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانة آن است كه با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .

9ـ خرید و فروش مار در خواب ، نشانة آن است كه برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می كنید .

10ـ اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، نشانة آن است كه وقایعی بی اهمیت افكار شما را پریشان می كند .

11ـ اگر خواب ببینید مارها به شكل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانة آن است كه مشكلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .

12ـ اگر خواب ببینید مارها در آب می لولند ، نشانة آن است كه در جایی كه احساس می كنید به لذتی تمام و كمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید .

13ـ اگر خواب ببینید مار كسی را نیش می زند ، نشانة آن است كه ناآگاهانه به یكی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید .

14ـ دیدن مارهای كوچك در خواب ، نشانة آن است كه كسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می كنید كه می كوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .

15ـ اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازی می كنند ، نشانة آن است كه نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .

16ـ اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانة آن است كه كسانی او را متقاعد می سازند كه ثروت خود را تسلیم دیگران كند . بعداً پی خواهد برد كه به دام دسیسه دشمنان افتاده است .

17ـ اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانة آن است كه حقوق او در آستانة پایمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند كرد .

مارمولك

اگر خواب ببینید مارمولكی را می كشید ، علامت آن است كه شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید . اما اگر موفق نشوید مارمولك را بكشید و مارمولك از دستتان فرار می كند ، نشانة آن است كه در امور عاطفی با شكست مواجه خواهید شد .

ماسك

1ـ اگر خواب ببینید ماسك بر چهره زده اید ، نشانة آن است كه از رفتار شما نسبت به فردی عزیز تفسیر نادرستی صورت می گیرد . و همین امر باعث سوء تفاهم می شود ، اما سرانجام این واقعه به نفع شما تمام می شود .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران ماسك بر چهره زده اند ، علامت آن است كه در آینده با حسادت و ریاكاری مبارزه می كنید .

3ـ دیدن یك ماسك در خواب ، علامت آن است كه شخصی نسبت به شما بی وفایی خواهد كرد .

ماسه

دیدن ماسه در خواب ، نشانة روبرو شدن با كمبود و زیان است .

ماشین

1ـ دیدن ماشین در خواب ،‌ نشانة تغییر و تحول و سفرهای پیاپی است .

2ـ اگر خواب ببینید سوار ماشین می شوید ، دلالت بر آن دارد كه از مسافرتی كه قصد رفتن داشتید ، منصرف خواهید شد و به مسافرتی دیگر خواهید رفت .

3ـ اگر خواب ببینید به قصد سوار شدن به دنبال ماشینی می دوید ، دلالت بر آن دارد كه تلاش شما برای رسیدن به آرزوهایتان به ثمر نخواهد رسید .

4ـ بیرون آمدن از ماشین در خواب ، نشانة آن است كه برای موفقیت در برنامه ها و اهداف خود ، خشنود خواهید شد .

5ـ خواب ماشین واگون دار ، نشانة تلاش برای كسب ثروت است .

6ـ دیدن اتوبوس در خواب ، نشانة آن است كه فردی می خواهد دردسر برایتان فراهم كند .

7ـ اگر خواب ببینید با ماشینی رانندگی می كنید ، نشانة آن است كه رقابت ناسالم و حسادت زیاد ، نشاط و خوشی را از شما دور می كند .

8ـ اگر خواب ببینید در اتوبوسی ایستاده اید ، دلالت بر آن دارد كه قصد دارید به كاری خطرناك دست بزنید .

9ـ اگر سقف اتوبوس در خواب كوتاه باشد ، نشانة آن است كه با موانع به مقصد خواهید رسید و اگر سقف اتوبوس بلند باشد ، علامت آن است كه خطری آشكار شما را تهدید می كند .

ماشین آتش نشانی

1ـ دیدن ماشین آتش نشانی در خواب ، نشانة آن است كه نگرانی ها و شرایط غیرعادی به خوشی و سعادت می انجامد .

2ـ دیدن ماشین از كارافتاده آتش نشانی در خواب ، علامت آن است كه تصادف و خسارتی فراوان در انتظار شماست .

ماكارونی

اگر خواب ببینید ماكارونی می خورید ، علامت آن است كه ضررهایی جزیی خواهید كرد . دیدن مقدار زیادی ماكارونی در خواب ، نشانة آن است كه با صرفه جویی پولی پس انداز خواهید كرد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه غریبه ای وارد زندگیش خواهد شد .

مالیات

1ـ اگر خواب ببینید مالیات می پردازید ، نشانة آن است كه با رفتار منطقی خود تأثیرات بدی كه بر اطرافیان گذاشته اید ، از بین خواهید برد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران مالیات می پردازند ، نشانة آن است كه ناچار می شوید از دوستان خودكمك و یاری بگیرید .

3ـ اگر خواب ببینید قادر به پرداخت مالیات خود نیستید ، نشانة آن است كه در تجارت خود شكست خواهید خورد .

ماما

دیدن ماما در خواب ، نشانة آن است كه به بیماری سختی دچار خواهید شد كه احتمال رهایی از آن بسیار كم است .

ماه

1ـ دیدن ماه در آسمانی پرستاره به خواب ، نشانة كامیابی در امور عاطفی و موفقیت در زندگی است .

2ـ اگر خواب ببینید ماه به شكل غیرعادی در آسمان دیده می شود ، علامت آن است كه در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد .

3ـ دیدن خسوف در خواب ، نشانة آن است كه شایعات ، جامعه را به ویرانی خواهد كشاند .

4ـ دیدن ماه نو در خواب علامت ازدواجی موفق و افزایش ثروت است .

5ـ اگر خواب ببینید ماه به رنگ خون سرخ است ، نشانة آن است كه جنگ و ستیز درخواهد گرفت و مردم برای دفاع از وطن پا پیش خواهند گذاشت .

ماهی

1ـ دیدن ماهی در آب زلال و پاكیزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است كه اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .

2ـ دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .

3ـ اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می كنید ، نشانة آن است كه نقشه های دشمنان شما را پریشان می كند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما كمك می كند تا از دام آنها بگریزید .

4ـ اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانة آن است كه با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید .

5ـ خواب ماهیگیری ، نشانة كسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نكنید ، نشانة آن است كه تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است .

6ـ خوردن ماهی در خواب ، علامت روابط دوستانه و پایدار است .

ماهیگیر

دیدن صیادان ماهی در خواب ، علامت آن است كه به سعادت و كامیابی دست می یابید كه تا آن روز طعم آن را نچشیده بودید .

ماهیگیری

اگر خواب ببینید در حین ماهیگیری ماهی صید كرده اید ، تعبیر آن نتایج خوبی است كه در زندگی بدست خواهید آورد و اگر بر عكس در خواب موفق به صید ماهی نشوید ، در آینده اتفاقهای ناگواری برایتان رخ خواهد داد .

مبارزه

نشانة آن است كه در طرحهای خود با شكست مواجه خواهد شد .

متورم

1ـ اگر خواب ببینید صورتتان متورم گشته است ، علامت آن است كه با كسب ثروت خود پرستی و لذت در هم می آمیزد .

2ـ اگر صورت دیگران را در خواب متورم ببینید ، نشانة آن است كه پیشرفت شما در زندگی با مانعی حسادت آمیز روبرو می گردد .

مجسمه

1ـ دیدن مجسمه در خواب ، نشانة توفیق اندك در امور عشقی است .

2ـ اگر خواب ببینید در جایی از خانه مجسمه ای می گذارید ، علامت آن است كه ارادة شما سست می شود و به آسانی در آستانة گمراهی قرار می گیرید . زنان بعد از دیدن چنین خوابی باید بیشتر مراقب آبروی خود باشند . اگر مجسمه ها در خواب بد هیبت به نظر برسند ، علامت آن است كه در خانوادة خود با مشكلی مواجه خواهید شد .

مجلس رقص

1ـ اگر خواب ببینید مردم ، در مجلس رقص لباسهای زیبا با رنگهای شاد بر تن كرده اند ، و با آهنگی نشاط آور در حال رقص و پایكوبی اند ، تعبیر چنین خوابی كاملاً مساعد و بر وفق مراد است .

2ـ اما اگر ببینید كه در مجلس رقص حضور دارید و دیگران نسبت به شما بی توجه اند ، دلالت بر آن دارد كه بزودی یكی از اعضای خانوادة شما فوت خواهد كرد .

مچ پا

1ـ دیدن مچ زیبای پایی در خواب ، نشانة آن است كه همسرتان به شما اهانت می كند .

2ـ اگر در خواب مچ پای چاق حیوانی را ببینید ، علامت آن است كه در زندگی آسوده و راحت خواهید بود .

مخترع

1ـ دیدن مخترعی در خواب علامت آن است كه به زودی دست به كاری استثنائی خواهید زد كه موجب شهرت و افتخار شما می گردد .

2ـ اگر خواب ببینید چیزی اختراع كرده اید ، علامت آن است كه در انجام طرحها و نقشه های خود موفق خواهید بود ، و به ثروت دست خواهید یافت .

مَد

دیدن مَدِ دریا در خواب ، علامت پیشرفتن مطلوب كارهاست .

مداد

دیدن مداد در خواب ، نشانة انجام كارهایی مطلوب است .

مدال

1ـ دیدن مدال و نشان در خواب ، علامت آن است كه با تلاش و پشتكار ، صاحب افتخار و مقام خواهید شد .

2ـ گم كردن مدال در خواب ، دلالت بر آن دارد كه در اثر بی اعتنایی دیگران به بدبختی بزرگی دچار خواهید شد .

مدرسه

1ـ اگر خواب ببینید در مدرسه ای حضور دارید ، علامت آن است كه در كارهایی ادبی امتیازی به دست می آورید .

2ـ اگر خواب ببینید در هنگام نوجوانی به مدرسه می روید ، نشانة آن است كه اندوه و بدبختی زمان حال شما را به یاد تفریحات و صداقت ایام گذشته می اندازد .

3ـ اگر خواب ببینید در مدرسه كتب علمی یا فلسفی تدریس می كنید ، علامت آن است كه برای به دست آوردن مقامی ادبی تلاش خواهید كرد . آوا فان دات میهن بلاگ دات کام - اما ابتدا باید از پس نیازهای روزانه زندگی بربیایید .

4ـ اگر خواب ببینید به ساختمان مدرسة ایام كودكی نگاه می كنید ، علامت آن است كه وقایع تلخ و اندوهبار بر زندگانی شما سایه می افكند .

مراسم نامزدی

اگر زنی صحنه های نامزدی خود را به خواب ببیند ، علامت آن است كه بزودی به كاری مشغول خواهد شد كه برایش امتیازات اجتماعی به ارمغان خواهد آورد .

مربا

1ـ اگر خواب ببینید مربا می خورید ، علامت آن است كه به سفرهایی خواهید رفت ، و از كسب لذتهای مختلف غافلگیر خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید مربا درست می كنید ، نشانة آن است كه دوستانی باارزش به دست خواهید آورد و در خانواده ای شاد زندگی خواهید كرد .

مرد

1ـ دیدن مردی خوش قیافه و خوش هیكل در خواب ، نشانة آن است كه به ثروت بسیاری دست می یابید و از زندگی خود لذت می برید .

2ـ دیدن مردی بدقیافه و اخمو در خواب ، نشانة آن است كه سردرگمی و پریشانی شما را محاصره خواهد كرد .

مرداب

دیدن مرداب در خواب ، نشانة آن است كه به علت استفاده نادرست از هوش و استعداد خود به سردرگمی و تردید دچار خواهید شد .

مرد مجرد

1ـ اگر مردی خواب ببیند مجرد است ، نشانة آن است كه باید از معاشرت با زنان دوری كند .

2ـ دیدن مرد مجرد در خواب تعابیر دیگری نیز دارد ، عدالتی كه به ظلم می گراید ، سیاستمدارانی كه شرف و صداقت خود را از كف می دهند .

مرد یا زن مسن

دیدن مرد یا زن مسن در خواب ، علامت آن است كه اگر خونسردی و آرامش روحی خود را حفظ نكنید ، دچار نگرانیها و پریشانی بسیار خواهید شد .

مرغ

دیدن مرغ در خواب ، نشانة آن است كه افراد خانواده با دوستانی دیگر ، گرد هم جمع می شوند .

مرغابی

1ـ اگر خواب ببینید مرغابی های وحشی بر رودخانه ای آرام نشسته اند ، علامت آن است كه از راه دریا به مسافرتی خواهید رفت .

2ـ اگر مرغابیهای سفید را در خواب كنار مزرعه ای ببینید ، علامت آن است كه محصول خوبی خواهید داشت .

3ـ اگر خواب ببینید مرغابی شكار می كنید ، نشانة آن است كه برای اجرای نقشه ای شغل خود را تغییر می دهید .

4ـ اگر خواب ببینید مرغابیها هدف تیر قرار گرفته اند ، نشانة آن است كه دشمنان در امور خصوصی شما دخالت می كنند .

5ـ اگر در خواب مرغابیها را در حال پرواز ببینید ، نشانة آن است كه ازدواج خواهید كرد و صاحب فرزندانی خواهید شد و همچنین خانه ای جدید خواهید خرید .

مرگ

1ـ اگر خواب ببینید یكی از اطرافیان شما مرده است ، نشانة مقابله با ناامیدی و پریشانی و از هم پاشیدگی است .

2ـ اگر در خواب خبر مرگ یكی از دوستان یا اقوام خود را بشنوید ، نشانة آن است كه بزودی دربارة دوست یا نزدیكان خبر بدی می شنوید .

3ـ خوابهایی كه در ارتباط به مرگ یا مردن می بینیم ، معمولاً گمراه كننده هستند . بخصوص برای افرادی كه در تعبیر خواب ناشی باشند .

مرمر سفید

خواب مرمر سفید ، نشانة سعادتمندی در ازدواج و دیگر امور مربوط به آن می باشد .

مروارید

دیدن مروارید در خواب ، علامت فعالیتهای تجاری و اجتماعی مساجد است .

مریضی

اگر خواب ببینید مریض شده اید ، علامت آن است كه دچار بیماری خواهید شد یا برخورد ناخوشایندی با یكی از اقوام خواهید داشت .

مزد

دریافت مزدی ناچیز در برابر زحمتها در خواب ، علامت آن است كه در اثر وقوع حوادثی تلخ مضطرب و پریشان خواهید شد .


ادامه مطلب


پست های مرتبط :
تعبیر خوابهایی که با حرف ل شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف گ شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ک شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ق شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ف شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف غ شروع میشوند


تعبیر خواب آنلاین حرف « ل »

 

لاشخور

1ـ اگر صدای لاشخوری را در خواب بشنوید ، حاكی از آن است كه رسوایی و ننگی قدیمی را به رخ شما خواهند كشید و از این طریق قصد آن دارند كه به شما صدمه هایی بزنند .

2ـ اگر خواب ببینید لاشخوری روی ریل راه آهن نشسته است ، نشانة تصادف و زیانهای مالی است ، اما اگر خواب ببینید به لاشخورها نزدیك می شوید و آنها پرواز می كنند ، نشانة آن است كه از رسوایی كه بین شما و دوستانتان رخ خواهد داد ، نجات خواهید یافت .

3ـ دیدن لاشخور در خواب ، معمولاً نشانة سخنان بی اساس و بدگو یی ها است كه شما را مضطرب و آشفته می سازد .

لاک پشت

1ـ دیدن لاک پشت در خواب ، علامت آن است كه واقعه ای باعث می گردد شرایط كار شما بهبود یابد .

2ـ خوردن سوپ لاك پشت در خواب ، علامت آن است كه از اتحادی مصالحه آمیز خرسند خواهید شد .

لال

اگر خواب ببینید لال هستید ، علامت آن است كه نمی توانید با چرب زبانی دیگران را به آنچه می خواهید ، ترغیب كنید . اگر فرد لالی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه دوستانی بی وفا خواهد یافت .


ادامه مطلب


پست های مرتبط :
تعبیر خوابهایی که با حرف گ شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ک شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ق شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ف شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف غ شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ع شروع میشوند